Neoficiální Nápověda v Jiných Jazycích: Nápověda Česky / Centrum Nápovědy: Řešení Problémů

Problém s Objednávkou: Možnosti Kupujícího

Problém s Objednávkou: Možnosti Kupujícího

Když je problém s objednávkou, pokuste se nejdříve vyřešit problém s prodavačem sami.
Možnosti na BrickLink
 • Kontaktujte Prodavače - Komunikace E-Mailem může být někdy nespolehlivá a může se stát že prodavač nedostává vaše e-maily. Když nedostanete odpověď na e-mail, kontaktujte prodavače prostřednictvím systému My Messages (moje zprávy). Zadejte číslo objednávky na Contact Form (kontakt formulář) a pošlete zprávu. Ve vašem Outbox, můžete později vidět jestli váš prodavač prečetl váš e-mail.

 • Odstranění jednotlivých předmětů z objednávky - Když chcete odstranit jeden nebo více předmětů z objednávky ale ne zrušit celou objednávku, použijte Order Item Removal Request (žádost odstranit předmět z objednávky) stránku. Neměli by jste zadat objednávku s tím že už víte že chcete potom odstranit určité předměty z objednávky. Neměli by jste také odstranit všechny předměty z objednávky. Pro odstranění všech předmětů z objednávky, použijte místo toho Problem Order (problém s objednávkou) stránku.

 • Žádost Zrušit Objednávku - Když chcete zrušit objednávku potom co byla zadaná a důvod je uvedený v Order Cancellation Policy (podmínky pro zrušení objednávky) jako platný důvod zrušit objednávku, můžete podat žádost zrušit objednávku (Order Cancel Request). Ani prodavač ani kupující neni penalizován za zrušení objednávky prostřednictvím Order Cancel Request. Prodavač má potom možnost objednávku zrušit. Když máte platný důvod a prodavač odmítne objednávku zrušit a zahájí proces neplatící kupující (NPB), Kontaktujte BrickLink pro odstranění procesu NPB.

 • Výstraha Nedoručující Prodavač (NSS) a Nereagující Prodavač (NRS):

  Tyto stížnosti mohou být zahájeny jestliže alespoň 7 dní uplynulo ode dne objednávky.

  Jestli problém není vyřešen do 2 týdnů ode dne kdy byl zahájen proces NSS nebo NRS, můžete Zrušit Objednávku což stížnost dokončí. Když má prodavač 3 objednávky zrušené prostřednictvím NSS/NRS dohromady, jejich obchod je uzavřen a jejich prodávající privilégia jsou permanentně odstraněna.

  Když je problém vyřešen, prosíme aby jste odstranili stížnost na stejné stránce kde byla stížnost zahájena.

  Když je zahájen proces NSS a prodavač kontaktuje BrickLink s důkazem že zaslali objednávku, stížnost NSS bude odstraněna. Když je zahájen proces NRS a prodavač odpoví na stížnost a kontaktuje BrickLink, stížnost NRS bude odstraněna.

 • Hodnocení - Zanechte vhodné Hodnocení prodavači.
Možnosti Jinde
 • Poštovní Číslo - Když vám váš prodavač poskytl poštovní číslo, můžete vidět status vaší objednávky na internetu když zadáte číslo na stránkách poštovního servisu kterým byla vaše objednávka zaslaná. Číslo můžete vidět na vaší detailní stránce objednávky kliknutím na číslo objednávky na vaší Orders Placed stránce.

 • Vráceni Platby - Když jste zaplatili prostřednictvím PayPal, můžete zažádat aby vám byla platba vrácena na stránkách PayPal. Přihlašte se do vašeho účtu na stránkách PayPal, jděte do jejich Resolution Center, zahajte "dispute" a potom eskalujte na "claim". Máte 20 dnů ode dne kdy jste zahájili "dispute" na to aby jste to eskalovali na "claim".

 • Pojistný Nárok od Pošty - Když jste zaplatili za pojistné a objednávka byla poškozena nebo nedorazila, můžete žádat odškodnění od pošty:
Podvod
Převážná většina prodavačů na BrickLink jsou poctiví lidé a možnost že se stanete obětí podvodu když kupujete na BrickLink je minimální. Podle těchto statistik, asi 1.81% všech objednávek jsou zrušené a z těch 1.81%, 1.33% jsou zrušené prostřednictvím NSS kde problém nebyl vyřešen. V případě že by jste se stali obětí podvodu na BrickLink, kromě jiných možností na této stránce, prosíme aby jste si prečetli následující:
 • Zadržte si Důkazy - Důkazy mohou obsahovat zrušené šeky, stvrzenky od kredit karet, obálky, poštovní stvrzenky, vytisknutou kopii BrickLink objednávky nebo podobné veci.

 • Zahajte proces s Poštou - Když jste poslali prodavači platbu poštou nebo na PO box, kontaktujte poštu a zahajte stížnost.

 • Zahajte proces s Platební Službou na Internetu - Když jste poslali prodavači platbu skrz internetovou platební službu jsko například PayPal, nahlaste událost do příslušného oddělení služby. Když jste zaplatili prostřednictvím PayPal, přečtěte si pokyny na této stánce jak nahlásit problém na stránkách PayPal.
Offsite Fraud Reporting:

 • Centrum FBI Stížností na Zločin na Internetu - Nahlaste stížnost na IC3. IC3 přijímá stížnosti na internet buďto od člověka který byl obětí zločinu na internetu nebo od třetí osoby u stížnosti. Stížnost může být zahájena u IC3 když alespoň jeden ze 2 lidí ve sporu jsou v USA.