Super Partie

Prodavač může spojit 2 nebo více předmětů ve svém inventáři do super partie. Kupující pak bude moci koupit jen všechny předměty které jsou v super partii najednou koupením zadané kvantity super partie. Předměty v super partii se nazývají podřízené předměty (podřízené super partii). Kvantita podřízeného předmětu v super partii se nesníží když je super partie prodána ale místo toho se sníží kvantita super partie.

Příklad:

Kvantita Super Partie 10
Podřízený předmět: Okno Kvantita 1
Podřízený předmět: Okenice Kvantita 2

Koupením kvantity 2 super partie kupující koupí 2 okna a 4 okenice. Super partie obsahuje celkem 30 předmětů - 10 oken a 20 okenic.

Přidat Novou Super Partii:
Novou super partii můžete přidat na Bind My Inventory Items Into Super Lots stránce. Zadejte číslo každého předmětu který chcete přidat do super partie. Zadejte kvantitu super partie a novou kvantitu u každého podřízeného předmětu. Například když chcete přidat super partii která obsahuje 5 oken a 10 okenic a chcete aby kupující musel koupit 2 okenice s každým oknem, zadejte kvantitu super partie 5 a kvantitu podřízené partie 1 u okna a 2 u okenice. Některé atributy musí být stejné u každého podřízeného předmětu ve stejné super partii:
  • Sklad
  • Rezervovat předmět pro uživatele
  • Zachovat v inventáři po vyprodání
Tyto atributy jsou zadané u super partie a ne u každého podřízeného předmětu. Když přidáte nové předměty do existující super partie, nové předměty automaticky zdědí tyto atributy od existujících předmětů v super partii.
Změnit Super Partii v Inventáři:
Můžete změnit super partie ve vašem inventáři na My Inventory By Super Lot Type stránce. Můžete odpojit předměty ze super partie zvolením možnosti "unbind" u předmětu který chcete odpojit ze super partie. Když se podřízený předmět odpojí ze super partie, kvantita podřízeného předmětu se násobí kvantitou super partie a podřízený předmět se vrátí do inventáře jako samostatný předmět.