Další Listiny

Standartně má každý 1 listinu která se jmenuje Main Wanted List (hlavní listina). Můžete si libovolně přidat další listiny.
Přidat Listiny
My Wanted List (moje listina) stránka je rozdělena na 2 části:
  • Levá Strana - Předměty ve vaší listině podle kategorie nebo barvy.
  • Pravá Strana - Umožňuje přidat listinu. Zvolte si unikátní jména pro vaše listiny. Když máte více než 1 listinu, seznam všech vašich listin je zobrazen. Můžete si kdykoliv přejmenovat vaše listiny.
Prohlížet a Editovat Listiny
Standartně předměty ve všech vašich listinách jsou zobrazeny kdekoliv je možno prodhížet nebo editovat předměty ve vašich listinách. Zvolte listinu z menu v řádce pod navigačním panelem aby byly zobrazeny jen předměty v určité listině. Toto menu se zobrazí když máte více než 1 listinu.
Smazat Listiny
Můžete smazat vaše listiny na vaší My Wanted List stránce. Když smažete listinu tak všechny předměty v listině jsou také smazány.
Přidat Předmět do Listiny
  • Add Item to My Wanted List (přidat předmět do listiny) - Menu obsahující vaše listiny se zobrazí ze kterého si můžete zvolit do které listiny předmět uložit.
  • Wanted List Mass Upload (hromadný import do listiny) - Přečtěte si nápovědu na hromadný import předmětů do listiny [?]. Když listina do které se předmět má uložit není specifikována, předmět se uloží do vaší hlavní listiny.