Neoficiální Nápověda v Jiných Jazycích: Nápověda Česky / Centrum Nápovědy: Katalog Inventáře

Přidat Inventář, Základní Přidání

Přidat Inventář, Základní Přidání

Inventáře jsou přidány do katalogu uživateli BrickLink na Add Inventory (přidat inventář) stránce. Potom co jsou zadané, čekají na schválení od Administrátora Inventářů předtím než jsou k dispozici.
Krok 1 (Vybrat Předmět)
Zadejte číslo předmětu pro který chcete inventář přidat. Zadejte počet řádek který chcete aby byl zobrazen na následující stránce. Když vyčerpáte řádky na následující stránce (krok 2) tak jediná možnost je přidat nekompletní inventář a přidat zbývající díly na stránce inventáře zatímco čeká na schválení [?] nebo jít zpátky na krok 1, přidat více řádek a zadat inventář znovu.
Krok 2 (Zadat Díly)
Systém zobrazí řádky (1 pro každý předmět v inventáři) do kterých můžete zadat informace o předmětu. Následující je seznam všech atributů:
  • Item Type (druh předmětu) - Zadejte druh předmětu (Stáhnout Tabulku Druhů Předmětu). Možné volby jsou S (stavebnice), P (díly), B (knihy), G (výbava) a M (figurky).
  • Item No (katalogové číslo předmětu) - Toto je číslo dílu, stavebnice, figurky, výbavy nebo knihy.
  • Color ID (číslo bavry) - U dílů a výbavy zadejte číslo barvy (Stáhnout Tabulku Barev). U jiných druhů předmětu vždy zadejte 0.
  • Qty (kvantita) - Toto je kvantita kolik dílů nebo figurek, atd. je ve stavebnici nebo figurce, atd.
  • My Notes (moje poznámka) - Tady si můžete zapsat poznámku jen na této stránce. Poznámky jsou ignorovány na následující stránce.
  • Type (druh v inventáři) - Vysvětlení
  • Match ID (odpovídající číslo) - Označuje pro které regulérní předměty jsou předměty alternativní zadáním stejného čísla ve stejné skupině. Můžete zadat číslo vyšší než 0. V každém inventáři by mělo číslo začít na 1 a být zvyšováno o 1.
Krom 3 (Ověřit Díly)
Varování v oranžovém se objeví pod předmětem když je duplikát předmětu již zadaného v inventáři. Inventář by neměl obsahovat duplikátní předměty. Můžete jít zpátky na krok 2 a toto opravit nebo zadat inventář jak je a opravit chybu zatímco inventář čeká na schválení [?].