Hromadný Import

Když je pro vás zadávání mnoha předmětů do lisiny prostřednictvím Add Item to My Wanted List (přidat předmět do listiny) stránky časově zatěžující, můžete zadat mnoho předmětů najednou prostřednictvím souboru v XML formátu na Mass Upload stránce. Jak tento soubor vytvoříte je na vás.

Následující je soubor obsahující 3 předměty. Můžete zkusit zadat soubor do boxu a otestovat jak funkce funguje. Systém ověří že předměty existují v katalogu a když ne tak systém zobrazí chybu, dá vám možnost soubor opravit a zadat znovu.

Příklad Souboru
<INVENTORY>
    <ITEM>
        <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
        <ITEMID>3622</ITEMID>
        <COLOR>11</COLOR>
    </ITEM>
    <ITEM>
        <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
        <ITEMID>3039</ITEMID>
    </ITEM>
    <ITEM>
        <ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
        <ITEMID>3001</ITEMID>
        <COLOR>5</COLOR>
        <MAXPRICE>1.00</MAXPRICE>
        <MINQTY>100</MINQTY>
        <CONDITION>N</CONDITION>
        <REMARKS>for MOC AB154A</REMARKS>
        <NOTIFY>N</NOTIFY>
    </ITEM>
</INVENTORY>
Tagy
Každý soubor musí začít <INVENTORY> tagem a být ukončen </INVENTORY> tagem.
Každý předmět musí začít <ITEM> tagem a byt ukončen </ITEM> tagem.

Každý tag musí začít svým tagem a být ukončen odpovídajícím tagem. Není limit kolik tagů můžete vytvořit. Vynecháním povinného tagu se ukáže chyba a váš soubor nebude zpracován.

<ITEMTYPE> (Povinný) Kód Druhu Předmětu (Vysvětlení | Stáhnout Tabulku Druhů Předmětů)
<ITEMID> (Povinný) Katalogové Číslo Předmětu (Vysvětlení)
<COLOR> (Nepovinný) Číslo Barvy (Vysvětlení | Stáhnout Tabulku Barev)
Jen aplikabilní u Parts (díly) a Gear (výbava). Jiné druhy předmětů budou automaticky přiděleny 0 (Not Applicable) barvu. U dílů a výbavy nechte tag prázdný když chcete být informován o předmětu bezohledně na barvu.
<MAXPRICE> (Nepovinný) Maximální Cena (Vysvětlení)
Nezadejte nic když chcete být informován o předmětu bezohledně na cenu.
<MINQTY> (Nepovinný) Minimální Kvantita (Vysvětlení)
Nezadejte nic když chcete být informován o předmětu bezohledně na kvantitu.
<CONDITION> (Nepovinný) Kondice (Vysvětlení)
Nezadejte nic když chcete být informován o předmětu bezohledně na kondici.
Jinak zadejte N - Nový nebo U - Použitý.
<REMARKS> (Nepovinný) Moje Poznámka (Vysvětlení)
<NOTIFY> (Nepovinný) Oznámit E-Mailem
Nezadejte nic nebo Y když chcete aby vám bylo oznámeno e-mailem když je předmět k dispozici. Zadáním N vám nebude oznámeno e-mailem když je předmět k dispozici.
<WANTEDSHOW> (Nepovinný) Začlenit při Vyhledávání
Nezadejte nic nebo Y když chcete aby byl předmět zahrnut ve vyhledávání. Zadáním N nebude předmět zahrnut ve vyhledávání.
<WANTEDLISTID> (Nepovinný) Číslo Další Listiny (Vysvětlení)
Vynecháním se předmět zadá do hlavní listiny. Jinak zadejte číslo listiny.
Poznámka
Když už je předmět ve vaší listině tak se stane následující: Když kvantita není zadána tak předmět nebude přidán do listiny. Když je kvantita zadána a existující předmět nemá kvantitu tak se kvantita u existujícího předmětu změní na novou kvantitu. Když je kvantita zadána a existující předmět má kvantitu tak se nová kvantita přidá k existující kvantitě.

  • Při importu nefunguje znak &. Použijte &amp; místo &.
  • Při importu nefungují HTML tagy. Použijte &lt; místo < a &gt; místo >

  • Maximální velikost souboru je 204800 bytů.
  • V případě že nastane chyba během natahování souboru do systému nebudou zaznamenány žádné změny a váš inventář se vrátí do stavu ve kterém byl předtím než jste natáhli soubor.