Stránka o Mně

Každý uživatel si může vytvořit stránku "o mně" obsahující veřejné informace o sobě. Když si vytvoříte tuto stránku tak se ukáže () ikona vedle vašeho uživatelského jména.

Vytvoříte svou stránku na About Me (o mně) stránce tím že zadáte text do boxu a kliknete "Submit Changes" knoflík. Pro smazání stránky zvolte "delete page" možnost nebo odstraňte text z boxu a klikněte "Submit Changes" knoflík

Navštivte Pages (stránky) stránku aby jste uviděli stránky jiných uživatelů.

Další Stránky
Když se váš text nevejde na jednu stránku, máte možnost si vytvořit další stránky. Menu s odkazy na další stránky se objeví na každé stránce když máte více než 1 stránku.
 • Přidat Další Stránku - Zadejte jméno další stránky v boxu nad boxem stránky a klikněte "Add Page" knoflík. Můžete přidat další stránky jen potom co vaše hlavní stránka obsahuje text. Jméno stránky má limit 25 znaků.

 • Změnit Stránku - Musíte být na stránce kterou chcete změnit. Kliknutím na odkazy stránek v levém menu se octnete na příslušné stránce.

 • Smazat Stránku - Můžete smazat hlavní stránku jen potom co smažete všechny ostatní stránky. Zvolte možnost "delete" nebo odstraňte text z boxu.

 • Menu - Když máte další stránky tak se objeví menu s okdazy na ostatní stránky na všech stránkách. Standartně se menu ukáže vlevo na každé stránce. Je také možnost ukázat menu v horní části každé stránky nebo neukázat menu vůbec.

 • Třídění - Je možnost zadat písmeno nebo číslo u každé stránky v "sort" boxu. Odkazy v menu jsou seřazeny podle tohoto znaku když je zadán. Hlavní stránka je vždy setříděna první.

 • Barva Pozadí - Je možnost zadat barvu pozadí u každé stránky. Zadejte HEX kód barvy nebo klikněte na "color table" odkaz pro vybrání ze zadaných barev.

 • Druh/Status Stránky:
  • Show Page (ukázat stránku) - Stránka je k dispozici
  • Hide Page - (skrýt stránku) - Stránka je skryta
  • Include Only - (zahrnout stránku) - Stránka je zahrnuta v každe jiné stránce. Toto může být užitečné například když chcete mít záhlaví a/nebo dolní záhlaví u každé stránky. Jestli zahrnutá stránka je naloadována před nebo po textu na každé stránce záleží na tom jak jsou stranky setříděny. Stránka záhlaví může mít třídící písmeno A, druhá stránka záhlaví B, dolní stránka záhlaví Z a všechny stránky mezi nimi všechna jiná písmena.
  Skryté a zahrnuté stránky se neukážou v menu.
Obrázky
Máte možnost si natáhnout své obrázky do serveru na Upload Images stránce.
 • Soubory - Přidejte si soubory když máte hodně obrázků. Potom co přidáte soubor klikněte na jméno souboru a octnete se v souboru. Smazání souboru také smaže všechny obrázky v souboru.

 • Přidat Obrázek - Kliknutím na "browse" si najdete obrázek na vašem PC a kliknutím na "Upload Image" obrázek natáhnete do serveru. Musíte být v souboru do kterého chcete obrázek natáhnout. Když má obrázek větší délku než 640 tak je obrázek změněn na rozměr 640. Malý obrázek v 80 x 60 rozměrech se také vytvoří pro každý obrázek který natáhnete.

 • Zobrazit Obrázek - Kliknutím na malý obrázek uvidíte větší původní verzi.

 • Smazat Obrázek - Zaškrtněte možnost pod každým obrázkem který chcete smazat a klikněte "Delete Selected Images" knoflík.

 • Odkaz na Obrázek - Identifikační číslo obrázku a extenze je pod každým obrázkem. Obrázky jsou v /myImg/ souboru a malé verze jsou v /myImgT/ souboru
  • URL Obrázku:
   <IMG SRC="http://www.bricklink.com/myImg/{identifikační číslo obrázku}.{extenze}"> nebo
   <IMG SRC="/myImg/{identifikační číslo obrázku}.{extenze}">
  • URL Malé Verze Obrázku:
   <IMG SRC="http://www.bricklink.com/myImg/Thumb/{identifikační číslo obrázku}.{extenze}"> nebo
   <IMG SRC="/myImg/Thumb/{identifikační číslo obrázku}.{extenze}">