Číslo předmětu na prodej je unikátní číslo předmětu v prodavačově inventáři vytvořené v době kdy se předmět zadal na prodej. Nemůže být změněno nebo znovu použito u jiného předmětu. Je zobrazeno pod fotkou předmětu u každého předmětu na My Inventory (můj inventář) detail stránkách. Také se mu říká "inv ID".

Můžete také zjistit číslo předmětu na prodej tím že přejedete kursorem myši přes fotku předmětu.