Oznámení E-Mailem

Uživatelům s předměty na listině přání jsou zaslány e-maily když je předmět na listině k dispozici na prodej podle zadaných kriterií a když si uživatel zvolil oznámení e-mailem u předmětu. Všechny nové předměty přidané na prodej jsou označené na oznámení. Prodavač může zaslat oznámení kdykoliv na Notify Members stránce. Oznámení je zasláno jen o předmětech které jsou k dispozici na prodej vyjma předmětů v uzavřených obchodech a ve skladu. Oznámení je zasláno jen jednou u každého předmětu. Proces oznámení zašle 1 e-mail každému uživateli který obsahuje předměty na prodej které jsou aktuálně k dispozici v inventáři prodavače v době kdy bylo oznámení zasláno.

Globální Nastavení:

Můžete si také vypnout nebo zapnout oznámení e-mailem pro všechny předměty na vaší listině na vaší My Wanted List Settings (nastavení listiny přání) stránce. Když máte nastavení zapnuté, bude vám zasláno oznámení pro každý předmět u kterého jste si zvolil oznámení e-mailem. Když máte nastavení vypnuté, nedostanete žádné oznámení bez ohledu na nastavení u každého předmětu. Tato globální možnost nezmění individuální možnost nastavení u předmětů na vaší listině.