Onofficiële Hulp in Andere Talen: Hulp in het Nederlands / Hulp Centrum: Catalogus

Item gemerkt voor verwijderen of nooit uitgebracht

Sommige items in de catalogus, in het bijzonder onderdelen, zijn als gemerkt tot verwijderen aangemerkt. Een item word als geschikt tot verwijderen aangemerkt omdat het item of nog te koop is, of nog in bestellingen voorkomt, en daarom niet gelijk kan worden verwijderd uit de catalogus. Als het item niet meer te koop is en niet meer in bestellingen voorkomt, zal het item handmatig worden verwijderd uit de catalogus door een Catalogus Administratr.

Geschikt tot verwijderen aangemerkt Beperkingen:

  • Kan niet te koop worden aangeboden. (*)
  • Kan niet worden toe gevoegd aan Gezochte Onderdelen.
  • Kan niet worden toegevoegd aan een nieuwe inventaris.
  • Word niet weergegeven in een download van catalogus items.

* - Een item welke is gemerkt voor verwijderen kan nog steeds aan de winkelinventaris worden toegevoegd via part-out (als het item nog in set inventarissen voorkomt), of via een geannuleerde bestelling, welke teruggaat in de verkopers inventaris.

Een link op de Catalog pagina, onder "Other Catalog Features" laat alle items gemerkt voor verwijderen zien.

Niet Uitgebrachte Sets:

Bij een zeldzame gelegenheid kan er ontdekt worden dat een set in de catalogus nooit is uitgebracht. Als er geen bewijs van bestaan is, zal de set worden verwijderd uit de catalogus. Mocht er een afbeelding van de set bestaan, zal de set niet worden aangemerkt als verouderd, maar als onuitgebracht. Als toevoeging op de beperkingen van een verouderd item, zullen niet uitgebrachte sets niet verschijnen in zoekresultaten.

Een link op de ”Catalog” pagina onder "Other Catalog Features" laat alle niet uitgebrachte items zien.