Onofficiële Hulp in Andere Talen: Hulp in het Nederlands / Hulp Centrum: Gebruikersinformatie

Gebruikers status en rechten

Gebruikers status en rechten

Ieder lid heeft bepaalde rechten waardoor hij/zij geautoriseerd is voor bepaalde taken van deze site. Je kan je rechten vinden op je ID kaart. Ze zien er ongeveer zo uit:

Kopers:

Verklaring: (Recht om te kopen)

Verkopers:

Verklaring: (Recht om te kopen en te verkopen)

Niet meer geregistreerde leden:

Verklaring: Het lid is niet meer geregistreerd.
Verklaring van de rechten
Recht om te kopen:
= Het lid kan items kopen op deze site.
= Lid is geregistreerd maar heeft zijn/haar e-mail adres nog niet bevestigd.
= Het lid kan niet meer kopen op deze site.

Recht om te verkopen:

= Het lid heeft toegang tot zijn/haar voorraad en winkel.
= Het lid heeft geen toegang tot zijn/haar voorraad en winkel. De items van de verkoper worden niet meegenomen bij zoekresultaten.
= Het lid is een voormalig verkoper (teruggewisseld van verkoper naar koper).