Onofficiële Hulp in Andere Talen: Hulp in het Nederlands / Hulp Centrum: Probleem Afhandeling

Annuleren van een Bestelling

Annuleren van een Bestelling

Als er een probleem is met een bestelling, kan de koper of verkoperen een bestelling annuleren. Het annuleren van een bestelling zal alle artikelen in de bestelling terug laten keren in de inventaris van de verkoper. De status van de bestelling wordt veranderd naar "Cancelled". Voor een lijst van geldige en ongeldige redenen om een bestelling te annuleren, zie: Order Cancellation Policy.
Hoe een bestelling annuleren:
Ga naar de Problem Order pagina, vul het ID van de bestelling in en de de optie om een bestelling te annuleren zal verschijnen als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

Als je de verkoper bent:

 • Nadat er een "Non-Paying Buyer Alert" [?] is ingediend:
  • Binnen één week, als de koper niet reageert op de NPB [?]
  • Binnen twee weken, als de kopere reageert op de NPB [?]
  • Als de koper de keuze heeft gemaakt om de order te annuleren en de sanctie opties te accepteren (status is NPX)
  • Als de koper door de BrickLink Administratie is verwijderd

 • Nadat een Order Cancel Request [?] (=order annulerings aanvraag) is opgeslagen. Als de koper een OCR heeft gestart, is het aan de verkoper om te beslissen om de order te annuleren of niet. Als de verkoper een OCR heeft gestart kan de order direct geannuleerd worden als alle andere voorwaarden en condities van BrickLink betreffende OCR/NPB/NSS procedures, zijn gevolgt.

Als je de koper bent::

 • Nadat er een Non-Responding Seller Alert [?] is gestart. Als de koper niet in staat is om de communicatie binnen twee weken na het starten van de NSS met de verkoper te hervatten.
 • Nadat er een Non-Shipping Seller Alert [?] is gestart. Als de koper niet in staat is om het verzenden binnen twee weken na het starten van de NSS met de verkoper te regelen.
 • Als de verkoper door de BrickLink Administratie is verwijderd.
Terugshalen van artikelen uit de bestelling in de inventaris van de verkoper
Als een artikel uit de bestelling al in de inventaris van de verkoper opgenomen is, zullen deze artikelen worden samengevoegd. Anders zal het artikel als een nieuw artikel aan de inventaris worden toegevoegd.

Op de Problem Order pagina onder de optie om een bestelling te annuleren, kan de verkoper een optie selecteren om artikelen te bewereken voordat ze terugkeren in de inventaris. Deze optie selecteren zal de verkoper door een vierstappenproces heen leiden, waar de verkoper de artikelen kan bewerken of verwijderen, voordat ze terugkeren in de inventaris en selecteren of ze gelijke artikelen willen samenvoegen met de oude of de nieuwe waarden voor de onderstaande velden.

 • Stap 1: Selecteer Samenvoegopties
 • Stap 2: Bewerk artikelen
 • Stap 3: Bevestig artikelen
 • Stap 4: Upload artikelen in inventaris en annuleer bestelling
Als deze optie niet is aangevinkt, of de koper annuleerd de bestelling via een NSS of een NRS, zal de bestelling worden geannuleerd in een éénstapsproces, waarin bij de artikelen die samengevoegd worden kan worden aangegeven of die nieuw of de oude waarden moeten worden gebruikt.
Verkopers Comissie
Als een order niet is geannuleerd door een Non-Shipping Seller Alert [?] of een Non-Responding Seller Alert [?], zullen de commisies naar $0.00 worden bijgesteld, zodat het totaal bedrag aan commissies ook word bijgewerkt. Als een order niet uit de huidige maand komt, zal dit bedrag bij de huidige maand verrekend worden.

De verkoper zal niet worden vrijgesteld van commisies als een bestelling is geannuleer door middel van een Non-Shipping Seller Alert [?] of een Non-Responding Seller Alert [?].