Nieoficjalna pomoc w innych jezykach: Pomoc po Polsku / Centrum Pomocy: Rozwiazywanie Problemow

Jezeli nie ma kontaktu ze Sprzedajacym (Non-Responding Seller Alert)

Jezeli nie ma kontaktu ze Sprzedajacym (Non-Responding Seller Alert)

Jezeli nie wyslales jeszcze platnosci za zamowienie albo Sprzedajacy nie skontaktowal sie z Kupujacym, Kupujacy moze wyslac Non-Responding Seller Alert.

Sprzedajacy zostanie poinformowany aby skontaktowac sie z Kupujacym i pouczony o konsekwencjach nie wywiazania sie z transakcji. Po uruchomieniu procedury Non-Responding Seller Alert, status zamowienia zostanie zmieniony na NRS, a Sprzedajacy nie bedzie mogl samodzielnie zmienic tego statusu.

Jak uruchomic procedure Non-Responding Seller Alert:
Idz do strony Problem Order, wpisz numer zamowienia i opcja Non-Responding Seller Alert pojawi sie jezeli:
  • Jestes Kupujacym w tej transakcji.
  • Minelo 7 dni od zlozenia zamowienia (od dokonania ostatnich zmian w zamowieniu).
  • Status zamowienia NIE jest ustawiony na NPB, NPX, NRS, NSS albo Cancelled.
Jak zakonczyc dzialanie Non-Responding Seller Alert:
Idz na strone Problem Order i zaznacz opcje anulowania zamowienia (ang.: cancel the order). Ta opcja pojawi sie po 2 tygodniach od otwarcia sporu Non-Responding Seller Alert.
Jak usunac Non-Responding Seller Alert:
Idz do strony Problem Order, wpisz numer zamowienia i pojawi sie opcja usuniecia (ang.: remove) Non-Responding Seller Alert jezeli status zamowienia jest NRS. Usuniecie tego ostrzezenia spowoduje powrot zamowienia do statusu Pending.
Konsekwencje:
Jezeli sytuacja nie zostanie rozwiazana w ciagu 2 tygodni od uruchomienia procedury NRS wtedy dla Kupujacego pojawi sie opcja Cancel (pl. anulowania) zamowienia. Prowizja nie zostanie zwrocona Sprzedającemu jesli zamowienie zostanie anulowane poprzez NRS. Jezeli Sprzedajacy ma trzy zamowienia anulowane poprzez NRS/NSS (laczna ilosc zamowien o statusie NSS i NRS) to Selling Privileges (pl. Przywileje Sprzedajacego) zostana ostatecznie odebrane.