Onofficiële Hulp in Andere Talen: Hulp in het Nederlands / Hulp Centrum: Catalogus Inventarissen

Items die niet kunnen worden geïnventariseerd

Items die niet kunnen worden geïnventariseerd

Sommige items in de BrickLink-catalogus kunnen niet worden geïnventariseerd en worden als zodanig gemarkeerd. Voorbeelden zijn items die zijn gemarkeerd voor verwijdering, minifiguren die uit slechts één onderdeel bestaan en sets die een willekeurig assortiment onderdelen, of een gelijmd model bevatten. Deze items verschijnen niet op de Items Not Yet Inventoried pagina, maar verschijnen in plaats daarvan op de Items which Can't be Inventoried pagina.

Notitie: De melding Cannot be Inventoried verschijnt niet op de BrickLink-catalogusdetailpagina van een minifiguur wanneer de hele categorie minifiguren die deze bevat is gemarkeerd als Cannot be Inventoried.