DPH Nastavení

DPH nastavení pro prodavače v Evropské Unii a v Norsku je na My Store Settings stránce. Toto nastavení je nepovinné a BrickLink nekontroluje jestli prodavači musí účtovat DPH kupujícím. DPH nastavení pro prodavače v EU a v Norsku funguje stejně s následujícími 2 výjímky:

Prodavači v Evropské Unii - Nastavení se ukáže na vaší "store settings" (nastavení obchodu) stránce když jste v Evropské Unii a když základní měna vašeho obchodu je lokální měna ve vaší zemi. Když máte nastavení zapnuté, ceny pro kupující v Evropské Unii se ukážou s DPH, pro kupující jinde bez DPH.

Prodavači v Norsku - Nastavení se ukáže na vaší "store settings" (nastavení obchodu) stránce když jste v Norsku a když základní měna vašeho obchodu je Norská Koruna (NOK). Když máte nastavení zapnuté, ceny pro kupující v Norsku se ukážou s DPH, pro kupující jinde bez DPH.

Přečtěte si Změnit Měnu Obchodu pro více informací jak si můžete změnit měnu obchodu.

Země kupujícího je určena v nasledujícím pořadí:

 • Země adresy když je kupující přihlášen do systému
 • Zeme IP adresy když kupující není přihlášen do systému
 • Když systém nemá informace aby mohl určit zemi kupijícího, ceny se ukážou bez DPH a DPH se přidá na stránce před zadáním objednávky (checkout) potom co se kupující přihlásí do systému když je DPH aplikovatelná podle země adresy kupujícího.

Když zapnete DPH nastavení, vaše základní ceny musí obsahovat DPH. DPH je odečteno z vašich cen použitím následující rovnice: Cena / (1 + (DPH Procento * 0.01)). Ceny bez DPH jsou zaokrouhlené na 5 desetinných čísel. DPH nastavení předpokládá že všechny předměty ve vašem obchodě obsahují standartní DPH tarif ve vaší zemi. To znamená že předměty bez DPH a předměty s sníženým tarifem DPH nemůžou být na prodej v obchodě které má zapnuté DPH nastavení.

 • DPH Identifikační Číslo - Vaše DPH identifikační číslo je ukázáno na vaší "store terms" stránce a na detailní stránce objednávky.

 • DPH Procento - BrickLink má uložené DPH procenta v systému ale nemonituruje změny v procentech. Když se změní DPH procento tak nás prosím kontaktujte na Contact BrickLink stránce.

 • Objednávky - Na vaší Store Settings stránce pod nastavení DPH si můžete zvolit jestli vaše poštovné, pojistné, další poplatky 1 a 2 a ktedit který zadáte na vaší Orders Received stránce pro příslušné kupující obsahuje DPH. Tyto nastavení se uloží v každé objednávce a máte také možnost je změnit u každé objednávky na "edit order" stránce. Na "edit order" stránku se můžete dostat kliknutím na "moje poznámka o kupujícím / editovat objednávku" ikonu na vaší "orders received" (objednávky obdržené) stránce. Cena DPH se ukáže na detailní stránce objednávky a je spočtena podle ceny objednávky mínus slevy z kupónu plus ceny z výše uvedených cen když jste si zvolili že také obsahují DPH. DPH, konečná cena objednávky včetně DPH a konečná cena objednávky bez DPH se ukáže v základní měně objednávky.

  Zadejte poštovné, pojistné, další poplatky a kredit včetně DPH u objednávek které obsahují DPH když účtujete DPH u těchto poplatků/kreditu a bez DPH u objednávek které neobsahují DPH.

  Můžete přidat nebo odstranit DPH u existující objednávky zapnutím nebo vypnutím možnosti rámečku VAT na vaší Orders Received stránce u každé objednávky. Když je rámeček zatrhnutý, ceny v objednávce a konečná cena obsahuje DPH a když rámeček není zatrhnutý, objednávka neobsahuje DPH. Změněním této možnosti nezmění ceny poštovného, pojistného, dalších poplatků a kreditu které jste už zadal, musíte je zadat znovu včetne nebo bez DPH. Toto nastavení je jen možné u nových objednávek které jste obdrželi potom co jste si zapli DPH nastavení.

 • Ceník - Předměty obsahující DPH jsou zahrnuty v průmerných cenách včetně DPH když se ceny ukážou kupujícím a prodavačům ke kterým je DPH aplikabilní a bez DPH kupujícím a prodavačům ke kterým DPH není aplikabilní.

 • Listina Přání - Oznámení o předmětech k dispozici na listině přání zaslané kupujícím ke kterým je DPH aplikabilní obsahuje DPH, ostatním kupujícím bez DPH.

 • BrickLink Poplatky - Prodavači kteří mají zapnuté DPH nastavení jsou účtovaní poplatek za ceny bez DPH:
  Součet (cena předmětu po sleve/ (1 + (DPH procento * 0.01)) * měna obchodu přepočtena na Americký Dolar).
Změna DPH Nastavení nebo Změna Procenta DPH:
Následující se stane když změníte DPH nastavení nebo když ze změní procento DPH.

 • Faktůra - Standartní faktůra neobsahuje DPH informace, musíte je přidat manuálně. Editujte Vaší Faktůru a přidejte následující informace:

  Když všechny vaše další poplatky a kredit obsahují DPH, přidejte toto:

   <VATINC-EQ:Y>
   <LINE>
   VAT Information:
    
   Net Grand Total: <BASECURRENCYSIGN><NETGRANDTOTAL>
   VAT (<VATPCT>%): <BASECURRENCYSIGN><VATAMOUNT>
   Gross Grand Total: <BASECURRENCYSIGN><GROSSGRANDTOTAL>
    
   Seller's VAT ID: <VATID>
   </VATINC-EQ:Y>

  Když vaše další poplatky a kredit neobsahují DPH nebo když jen některé obsahují DPH, přidejte toto:

   <VATINC-EQ:Y>
   <LINE>
   VAT Information:
    
   Net Grand Total: <BASECURRENCYSIGN><NETGRANDTOTAL>
   VAT (<VATPCT>%): <BASECURRENCYSIGN><VATAMOUNT>
   - Based on Net Total: <BASECURRENCYSIGN><NETGRANDTOTALVAT>
   VAT (0%): <BASECURRENCYSIGN>0.00
   - Based on Net Total: <BASECURRENCYSIGN><NETGRANDTOTALNOVAT>
   Gross Grand Total: <BASECURRENCYSIGN><GROSSGRANDTOTAL>
    
   Seller's VAT ID: <VATID>
   </VATINC-EQ:Y>

  DPH informace se ukážou na vaší faktůře jen když objednávka obsahuje DPH.

 • Obchodní Vozík - Když mají kupující předměty v obchodím vozíku se starými cenami potom co jste si zapli DPH nastavení, bude jim ukázána chyba a jejich obchodní vozík smazán.

 • Přidat Předměty do Existující Objednávky - Jiné DPH procento vytvoří novou objednávku. Kupující může přidat předměty do existující objednávky jen když DPH procento v obchodě v době kdy se objednávka zadá je stejné jako DPH procento objednávky do které se předměty přidávají.

 • Odstranit Předměty z Objednávky - Předměty odstraněné z objednávky nemůžou být vrácené zpět do inventáře prodavače když je DPH procento u předmětu jiné než aktuální DPH procento v obchodě prodavače.

 • Zrušit Objednávku - Když je DPH procento v objednávce jiné než aktuální DPH procento ve vašem obchodě, objednávka nemůže být zrušena základním způsobem a může být jen zrušena editováním předmětů předtím než se vrátí zpět do inventáře prodavače. V kroku č.1 během zrušení objednávky vám systém ukáže varování že předměty v objednávce mají jiné DPH procento než aktuální procento DPH ve vašem obchodě a měli by jste změnit ceny předtím než se předměty vrátí zpět do vašeho inventáře.

 • Změna Země - Když Změníte svou Zemi, DPH nastavení ve vašem obchodě se vypne protože země do které změníte může mít jiné DPH procento a budete si muset znovu zapnout DPH nastavení.