Zrušit Objednávku

Když je problém s objednávkou, kupující nebo prodavač jí může zrušit. Zrušením objednávky se všechny předměty v objednávce přesunou zpátky do inventáře prodavače. Status objednávky se změní na Cancelled. Objednávka může být pozdeji odrušena [?] prodavačem za jistých podmínek.

Pro seznam platných a neplatných důvodů zrušení objednávky si prečtěte Pravidla pro Zrušení Objednávky.

Jak Zrušit Objednávku
Na Problem Order (problém s objednávkou) stránce zadejte číslo objednávky a možnost zrušit objednávku se objeví pod následujícími podmínkami:

Když jste prodavač v objednávce:

 • Po zahájení procesu Výstraha Neplatící Kupující [?]:
  • Za týden ode dne kdy byl proces zahájen když kupující nekomentuje k situaci [?]
  • Za 2 týdny ode dne kdy byl proces zahájen když kupující komentuje k situaci [?]
  • Když si kupující přeje objednávku zrušit a příjmout penále (status objednávky je NPX)
  • Když byl kupující odstraněn ze systému administrátorem

 • Potom co Žádost Zrušit Objednávku [?] byla podána. Když podal žádost kupující, záleží na prodavači jestli objednávku zruší nebo ne. Když prodavač podal žádost tak objednávka může být zrušena hned po zadání když všechna pravidla ohledně zrušení objednávky byla dodržena.

Když jste kupující v objednávce:

 • Po zahájení procesu Výstraha Nereagující Prodavač [?] když se situace nevyřeší do 2 týdnů od zahájení procesu.
 • Po zahájení procesu Výstraha Nedoručující Prodavač [?] když se situace nevyřeší do 2 týdnů od zahájení procesu.
 • Když byl prodavač odstraněn ze systému administrátorem
Vrácení Předmětů Zpět do Inventáře
Když je předmět v objednávce v prodavačově inventáři, předmět v objednávce je konsolidován [?] do stejného předmětu v inventáři. Jinak se předmět přidá do inventáře jako nový předmět.

Na Problem Order (problém s objednávkou) stránce pod možností zrušit objednávku si prodavač může zvolit možnost "Edit items before returning them to my inventory". Zvolením této možnosti se spustí 4-krokový proces kde prodavač může modifikovat nebo smazat předměty předtím než se vrátí do inventáře a zvolit jestli chce předměty konsolidovat:

 • Krok 1: Zvolit Konsolidační Možnosti
 • Krok 2: Modifikovat Předměty
 • Krok 3: Ověřit Předměty
 • Krok 4: Přidat Předměty do Inventáře a Zrušit Objednávku
Když tato možnost není zvolena nebo kupující zruší objednávku skrz NRS/NSS tak objednávka bude zrušena bez procesu a předměty budou konsolidovány použitím atributů u starých předmětů.

Předměty se nevrátí zpět do inventáře prodavače když kupující zruší objednávku prostřednictvím NSS nebo NRS nebo když je prodavač odregistrován.

Poplatky
Když objednávka není zrušena prostřednictvím NSS [?] nebo NRS [?], poplatek za objednávku na kontě se změní na $0.00 a aktualně naúčtovaný poplatek je snížen o poplatek z objednávky když není datum objednávky v aktuálním měsíci.

Poplatek se nezruší když kupující zruší objednávku prostřednictvím NSS [?] nebo NRS [?].