Neoficiální Nápověda v Jiných Jazycích: Nápověda Česky / Centrum Nápovědy: Obecné

Základní Příručka HTML

Na několika místech na stránkách můžete zadat text bez limitu kolik textu může být zadáno. Tento text není upraven a když chcete aby byl text na nové řádce tak se to nestane stiskuntím Enter klávesy. Místo toho musíte zadat <BR> nebo <P> HTML tagy. Následující je základní vysvětlení jak HTML funguje.

Nadpisy
HTML zná celkem šest úrovní nadpisů, které můžete použít pro lepší zdůraznění struktůry dokumentů. H1 je nejdůležitější, H2 je o něco méně důležitý a H6 je nejméně důležitý.

Příklad:

Janův Obchod

a tady je menší nadpis:

Janův Obchod

HTML Kód:

<H1>Janův Obchod</H1>

a tady je menší nadpis:

<H2>Janův Obchod</H2>

Odstavec
Stisknutí Enter klávesy nezadá text na novou řádku. Musíte použít <BR> tag.

Příklad:

Řádek 1
Řádek 2

HTML Kód:

Řádek 1<BR>
Řádek 2

Paragraf
Každý paragraph který napíšete by měl začít s <P> tagem. </P> tag není nutný.

Příklad:

Toto je první paragraf.

Toto je druhý paragraf.

HTML Kód:

Toto je první paragraf.
<P>Toto je druhý paragraf.

Tučný Text
Můžete zdůraznit jedno nebo více slov použitím <B> tagu.

Příklad:

BrickLink je dobrý!

HTML Kód:

BrickLink je<B>dobrý</B>!

Kurziva
Můžete přidat kurzivu u vašeho textu použitím <I> tagu.

Příklad:

BrickLink je zábavný

HTML Kód:

BrickLink je <I>zábavný</I>

Horizontální Řádka
Můžete přidat horizontální řádku do různých částí vašeho dokumnetu použitím <HR> tagu.

Příklad:

Sekce č.1


Sekce č.2
HTML Kód:

Sekce č.1
<HR>Sekce č.2

Obrázky
Přidejte obrázky použitím <IMG> tagu. Měli by jste také zadat výšku a délku obrázku. Toto můžete udělat použitím WIDTH a HEIGHT atributů v IMG tagu. Když nezadáte tyto atributy tak se celý obrázek musí ztáhnout do vašeho PC předtím než se stránka zobrazí což může dlouho trvat. Můžete také použít ALT tag což ukáže text přejetím obrázku kurzorem myši.

Příklad:

Kupuj a Prodávej LEGO(R) na BrickLink

HTML Kód:

<IMG SRC="/images/logos/logo8831_1.gif" WIDTH="88" HEIGHT="31" ALT="Kupuj a Prodávej LEGO(R) na BrickLink">

Odkazy
Na internetu můžete zadat odkaz z jedné stránky na jinou. Kliknutím na odkaz se octnete na stránce. Odkazy jsou zadané použitím <A> tagu. V tomto příkladě vytvoříme odkaz na naše diskuzní fórum "messageList.asp" stránky. Text mezi <A> a </A> je titulek odkazu. Standartně jsou odkazy ukázány v modré barvě a jsou podtržené.

Příklad:

Toto je odkaz na naše Diskuzní Fórum.

HTML Kód:

Toto je odkaz na naše <A HREF="messageList.asp">Diskuzní Fórum</A>.

Při odkazů na jiné stránky musí být zadaná celá internetová adresa (které se říká URL). Například aby jsme mohli přidat odkaz na www.bricklink.com, zadáme:

Příklad:

Toto je odkaz na BrickLink.com.

HTML Kód:

Toto je odkaz na <A HREF="http://www.bricklink.com">BrickLink.com</A>.

Můžete také udělat odkaz z obrázku. Když toto uděláte tak má obrázek modrou hranici. K odstranění hranice použijeme BORDER=0 parametr u IMG tagu. Následující umožňuje se octnout na stránce BrickLink kliknutím na logo:

Příklad:

Kupuj a Prodávej LEGO(R) na BrickLink

HTML Kód:

<A HREF="http://www.bricklink.com"><IMG BORDER="0" SRC="/images/logo8831_1.gif" WIDTH="88" HEIGHT="31" ALT="Kupuj a Prodávej LEGO(R) na BrickLink"></A>

Seznamy
Nejběžnější jsou číslované a nečíslované seznamy. Následující příklad je neočíslovaný seznam. Přidá se kulička před každou řádkou na seznamu:

Příklad:

Akceptuji tyto metody platby:

  • Osobní Šeky
  • Bankovní Poukázky
  • Hotovost
HTML Kód:

Akceptuji tyto metody platby:

<UL>
<LI>Osobní Šeky
<LI>Bankovní Poukázky
<LI>Hotovost
</UL>

Následující je příklad očíslovaného seznamu. Přidá se číslo začínající na 1 u každého řádku v seznamu:

Příklad:

Akceptuji tyto metody platby:

  1. Osobní Šeky
  2. Bankovní Poukázky
  3. Hotovost
HTML Kód:

Akceptuji tyto metody platby:

<OL>
<LI>Osobní Šeky
<LI>Bankovní Poukázky
<LI>Hotovost
</OL>

Tabulky
Tabulkami se dají prezentovat různé informace a i vypomoci i při designu stránek. Tabulky obsahují jeden nebo více řádků buněk. TABLE tag je kontejner pro tabulku. BORDER atribut zadá hranici v bodech. TR tag je kontejner pro každou řádku. TH a TD tagy jsou kontejnery pro nadpisy a buňky.

Příklad:

LokalitaCena Dopravy
Evropa$5.00
Amerika$10.00
Austrálie$15.00
HTML Kód:

<TABLE BORDER="1">
<TR><TH>Lokalita</TH><TH>Cena Dopravy</TH></TR>
<TR><TD>Evropa</TD><TD>$5.00</TD></TR>
<TR><TD>Amerika</TD><TD>$10.00</TD></TR>
<TR><TD>Austrálie</TD><TD>$15.00</TD></TR>
</TABLE>