Jak Navigovat BrickLink?

Toto je velmi základní příručka která popisuje jen základní funkce pro začátek. Pro více informací navštivte Centrum Nápovědy.


Kliknutím na obrázek se octnete na stránce.
MyBrickLink

Tato stránka je první na které se octnete potom co se přihlásíte do systému. Zobrazuje vaší identifikační kartu v levé části stránky, vaše úkoly v pravé části a odkazy na stránky které jsou vám dostupné v dolní části.


Kliknutím na obrázek se octnete na stránce
Mapa BrickLink

Mapa ukazuje všechny stránky které jsou vám dostupné plus krátký popis každé stránky.


Kliknutím na obrázek se octnete na stránce
Moje Aktivita

Tato stránka ukazuje všechnu vaší aktivitu na BrickLink (přidané předměty, atd.) s odkazy na stránky kde aktivita byla provedena.