Neoficiální Nápověda v Jiných Jazycích: Nápověda Česky / Centrum Nápovědy: Obecné

Přidat Odkaz do sekce Odkazů

Přidat Odkaz do sekce Odkazů

Jste vítáni přidat odkaz na vaší stránku do sekce odkazů.

Nepřijímáme odkazy na stránky které jsou hlavně komerčně založené kde se prodává LEGO. Všechny odkazy v sekci odkazů jsou setříděny podle abecedy aby nebyla implikována přednost jedné stánky před druhou. Neočekáváme nic za váš odkaz v naší sekci odkazů. Potom co přidáte odkaz, musí být schválen administrátorem což typicky trvá 1 den.

Přidat Logo:

Když přidáte odkaz, máte možnost přidat k odkazu logo. Následující jsou omezení když se přidá logo:

  • Logo musí být v .gif nebo .jpg formátu
  • Logo musí mít rozměry (délku a výšku) 88 x 31