Kupóny

Prodavač může dát kupujícímu kredit v obchodě vytvořením kupónu který kupující aplikuje u zadání nové objednávky v obchodě. Prodavač může vytvořit kupóny na Create Coupon (vytvořit kupón) stránce a vidět nebo editovat své vytvořené kupóny na Coupons Created (kupóny vytvořené) stránce. Kupující může vidět své obdržené kupóny na Coupons Received (kupóny obdržené) stránce.

V současné době jen jeden kupón může být aplikován u nové objednávky (ne při přidání předmětů do objednávky). Zadaný kupón je automaticky aplikován k předmětům přidaným do objednávky v budoucnosti.

Sleva z kupónu není aplikována k poplatku který prodavač platí BrickLink za objednávku. Prodavač platí poplatek z ceny objednávky předtím než je kupón aplikován.

Před zadáním objednávky je kupující informován jestli má kupón v obchodě a jestli ano, dán možnost aplikovat kupón u objednávky kterou zadává. Když má kupující 2 nebo více kupónů v obchodě tak systém dá volbu který použít. Kupující nemusí aplikovat kupón při zadání objednávky a může kupón zanechat na příští objednávku.

Kredit z kupónu je umístěn odděleně od kreditu [?] který prodavač může zadat navíc. Toto umožňuje prodavači zadat kredit navíc ke slevě z kupónu. Kredit a sleva z kupónu jsou sečteny a zobrazeny jako kredit k objednávce na orders placed (objednávky zadané), orders received (objednávky obdržené), faktůrách a ostatních e-mailech které obsahují kredit u objednávky. Na Orders Received (Objednávky Obdržené) stránce je sleva z kupónu zobrazena ve svém vlastním sloupci napravo od kredit boxu když je kupón aplikován u objednávky.

Typ Kupónu
Existují 2 typy kupónů které prodavač může vytvořit:
  1. Procento sleva z ceny objednávky - Sleva je ze základní ceny objednávky.
  2. Stanovená cena slevy - Sleva je stanovená, například $5 sleva z objednávky.
Maximální Sleva z Kupónu
Prodavač může zadat maximální cenu kupónu u procento typ kupónu. Když suma slevy z objednaných předmětů přesáhne tuto sumu, sleva bude tato suma. Default je 0 (žádné maximum). Když se zmení typ kupónu z procenta na zadanou cenu tak je maximální suma odstraněna z kupónu.
Limit Slevu z Kupónu
Prodavač může limitovat procento typ kupón aby sleva byla aplikabilní pouze z předmetů v objednávce které jsou určitého druhu jako například jen z dílů ale ne ze stavebnic a z figurek. Default je žádný limit (sleva je aplikabilní ke všem druhům předmetů). Prodavač může také limitovat kupón aby byl aplikabilní jen k předmětům které nejsou ve slevě.

Pro instrukce jak změnit limit kupónu u existujícího kupónu si přectěte nápovědu jak editovat existující kupóny [?].

Sleva Podle Ceny z Kupónu
Prodavač může zadat další slevy podle ceny objednávky. Například:

10% sleva když je cena objednávky $10 nebo více
15% sleva když je cena objednávky $25 nebo více
20% sleva když je cena objednávky $50 nebo více

Tyto slevy můžou být zadány jen když se zadá procento typ kupónu. Zadáním 0 ve všech vrstvách se odstraní slevy navíc.

Pozor: Když zadáte kupón limit na určitý druh předmětu tak cena objednávky která se použije k určení kterou vrstvu použít je cena všech předmětů jen v zadaném druhu.

Status Kupónu
Existence kupónu je definována jeho statusem. Následující je vysvětlení každého statusu který kupón může mít:

 Status   Vysvětlení 
 Open   Kupón ještě nebyl aplikován kupujícím. Když se kupón vytvoří, má tento status.
 Redeemed   Kupón byl aplikován u objednávky.
 Declined   Kupující odmítl kupón.
 Expired   Časová lhůta aplikace kupónu vypršela.

Prodavač může editovat kupón potom co je vytvořen pouze když má kupón status Open. Prodavač může smazat kupón jen když ještě nebyl aplikován k objednávce.

Restrikce
  • Nemůžete vytvořit kupón pro sebe.
  • Nemůžete vytvořit kupón pro uživatele který je odregistrován.
  • Nemůžete vytvořit kupón pro uživatele který má neověřenou e-mailovou adresu.
  • Nemůžete vytvořit kupón pro uživatele který je na vaší černé listině nebo kdo má vás na své černé listině.
  • Každý kupón musí mít datum vypršení, maximum 1 rok od dne kdy byl kupón vytvořen.